Klassisk massage

Historik

Massage kommer troligen från latinets massa eller grekiskans massien eller massa som betyder beröring.

Det finns bevarande skrifter från Kina daterade 3000 f Kr som beskriver massageliknande tekniker.

Per-Henrik Ling, 1776-1839, gymnastikens fader, var den person som introducerade massage i Sverige.

Klassisk svensk massage är den i västvärlden mest använda massageform och användes i förebyggande, rehabiliterande och avslappnande syfte.

Massagens goda effekter

Massage har både en rehabiliterande och förebyggande effekt. Massage ökar blodcirkulationen i kroppen och gör spända muskler mjuka och elastiska. Regelbunden massage håller borta trötthet och smärta i axlar, rygg och nacke och du känner dig lugnare, mjukare och rörligare. Vid en massagebehandling utsöndras det lugnande hormonet oxytocin från hjärnan, vilket sänker nivån av stresshormon och du känner dig lugn, harmonisk och i balans.
Massage stärker även immunförsvaret, ökar utsöndringen av vätska och frisätter slaggprodukter i kroppen som därmed kan transporteras ut ur kroppen.
Ökad kroppskännedom och det allmänna välbefinnandet är andra goda effekter.

Massageterapeut

En massageterapeut har mer kunskap än en massör när det gäller sjukdomslära, skadelära, fysiologi, muskelfunktion och behärskar förutom massage och muskeltöjningar, ytterligare en eller flera massageterapeutiska metoder. En massageterapeut jobbar, liksom en massör, enbart med kroppens mjukdelar (hud, bindväv och muskler). Massageterapeuter kan jobba direkt med behandling av specifika skador och besvär i rörelseapparaten.

När bör man undvika massage?
Massage ska inte ges vid feber, infektioner eller akuta inflammationer.
Om du är gravid eller har kärl problem som proppar, åderförkalkning och inflammation i kärl, bör du konsultera med läkare innan du väljer massage som behandling.

Oxytocin

– ett lugn- och ro hormon
Oxytocin är ett hormon som frisätts från ett område i hjärnan som kallas för hypofysen (talgkotkörteln). Hypofysen är en körtel stor som en ärta,och sitter placerad ungefär i mitten av den nedre delen av huvudet under ett område som heter hypotalamus.
Från hypofysen frisätts oxytocinet ut i blodet och till resten av nervsystemet och kroppen. Hypofysen är kroppens viktigaste hormonbildande körtel.

Kroppen påverkas på många ställen samtidigt när oxytocinet sprids ut i kroppen med hjälp av blodet, och kan då leda till många olika effekter samtidigt.

Det finns mängder med vetenskapliga studier som visar att beröring och massage , via hormonsystemet, sätter igång olika processer som främjar avslappning och återhämtning.

Oxytocin,eller lugn- och ro hormonet som vi även kallar det, ger lugn och ro, ökad kroppslig avslappning, minskad smärta genom att smärttröskeln höjs, minskad stress, sänkt blodtryck, snabbare tillväxt och förbättrad läkning- och inlärningsförmåga.