Företagsmassage

Är Ni som företag intresserade av att få massage på företaget har Vi möjlighet att besöka Er och erbjuda massagebehandlingar. Vi har jobbat i flera år ute på olika företag i förebyggande syfte för att förhindra arbetsrelaterade problem i muskulaturen, vilket resulterat i goda resultat.

Massage är en skattefri förmån sedan 2004, vilket innebär att hela kostnaden är avdragsgill för arbetsgivaren. Det finns studier som visar att sjukfrånvaron har minskat med hälften då personalen fått regelbunden massage på arbetsplatsen.

För mer information kontakta oss på 070-600 81 91 eller mail: sandra.broden@gmail.com