Kollodialt Silver

Kollodialt Silver, 1 liter 149 kr refill 1 liter 100 kr  

Kollodialt  Silver är en vätska som till 99,999 % består av absolut rent vatten (den produkt som är vanligast i Sverige). De resterande tio miljondelarna består av silverjoner och nanopartiklar av metalliskt silver.Märkligt nog tycks denna vätska klara av såväl bakterier som virus, amöbor, svamp, encelliga parasiter och andra sjukdomsalstrande mikrober – och detta utan att ha några biverkningar!!